Vítáme Vás na webové prezentaci ordinace praktické lékařky v Lysé nad Labem

Ordinace Lysá nad Labem Naše ordinace nabízí zdravotní péči o klienty starší 18ti let.

Pracoviště je vybaveno moderním EKG přístrojem, který je důležitý v diagnostice některých stavů a zároveň nám umožní provádět interní předoperační vyšetření, či vyšetření EKG v těhotenství.

Pro akutní diagnostiku některých stavů u diabetiků máme k dispozici glukometr.

Pro správnou indikaci antibiotické léčby s úspěchem používáme přístroj k rychlému stanovení hladiny CRP.

Pro nastavení a vedení optimální antikoagulační léčby používáme přístroj k rychlému stanovení INR (QUICK-test).

Provádíme odběry krve, výtěry ke kultivačnímu vyšetření, aplikujeme léky injekčně.

Naše ordinace je vybavena TK Holterem – přístrojem na 24 hodinový monitoring krevního tlaku, který je prospěšný pro kontrolu správného nastavení léčby vysokého krevního tlaku event. v některých případech přímo pro diagnostiku této choroby.

Provádíme samozřejmě preventivní prohlídky á 2 roky včetně screeningu vybraných onkologických onemocnění dle podmínek ZP (program na časný záchyt karcinomu prsu, karcinomu tlustého střeva - test na OK, nově i karcinomu plic u vybrané skupiny silných kuřáků).

Provádíme i zdravotnické úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, např. vyšetření před vydáním řidičského průkazu, potravinářského průkazu, zbrojního pasu, apod.

Provádíme i pracovně preventivní lékařské prohlídky v rámci pravidelné závodní péče u u nás registrovaných klientů, jejichž firmy nemají nasmlouvaného závodního lékaře.

V prostorách naší ordinace můžete bezplatně využívat připojení k WiFi síti společnosti LysaFree o.s., za což mnohokrát děkujeme!

Chcete li se objednat, napište na e-mail hana@ordinacelysa.cz nebo zavolejte v ordinačních hodinách na náš telefon 606 199 151.

Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem
Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem
Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem
Ordinace - Lysá nad Labem Ordinace - Lysá nad Labem

Copyright © MUDr. Hana Šubrtová 2010 - 2024 - ordinace Lysá na Labem. nahoru